Acte necesare

 

Acte juridice:

Documente care sa ateste calitatea de proprietar, inscrierea in documente oficiale si de cadastru, limitele de proprietate si vecinatatile.

Actul de proprietate:

Act juridic care stabileste (atesta) dreptul de proprietate al unei persoane fizice sau juridice, ori a statului sau a unitatilor adiministrative ale acestuia, asupra unui bun mobil sau imobil (teren si/sau constructie). Acesta este constituit de contractul de vanzare­-cumparare, contractul de donatie, contractul de schimb, mostenire, sentinta civila, uzucapiunea, etc., intabulat si inscris in cartea funciara.

Intabularea actului de proprietate:

Inscrierea proprietatii imobiliare sau inregistrarea unui act cu privire la un imobil in cartea funciara. Dupa receptia cadastrala si inscrierea documentatiilor in cartea funciara, beneficiarului i se elibereaza incheierea de carte funciara, extrasul de carte funciara pentru informare si planul deamplasament.

Cadastrul imobilului (Planul de amplasament si delimitare a imobilului):

Cadastrul si cartea functiara formeaza un sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica, de importanta nationala, a tuturor imobilelor de pe intregul teritoriu al tarii. Scopul acestui sistem este:
a) determinarea informatiilor tehnice, economice si juridice referitoare la imobile;

b) asigurarea publicatatii drepturilor reale imobiliae, a drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice, precum si a oricaror altor raporturi juridice, prin cartea funciara;

c) furnizarea de date insitutiilor publice ale statului, necesare sistemului de impozitare si pietei imobiliare;

d) contribuie la asigurarea securitatii tranzactiilor imobiliare si la facilitarea creditului ipotecar.
Cadastrul realizeaza identificarea, masurarea, descrierea si inregistrarea imobilelor in documentele cadastrale si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale.
Cartea funciara cuprinde descrierea imobilelor si inscrierea referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legatura cu imobilele.
Evidenta imobilelor inscrise in planul cadastral si in cartea funciara se realizeaza si se actualizeaza din oficiu, la cererea persoanelor interesate sau la initiativa autoritatilor publice. Autoritatile publice si titularii de drepturi asupra imobilelor au obligatia de a sprijini crearea si actualizarea cadastrului prin punerea la dispozitie cu titlu gratuit a datelor si informatiilor detinute. Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa acorde sprijin informational, tehnic si de alta natura, in limitele competentelor, la crearea si actualizarea sistemului de cadastru si carte funciara.

Cartea funciara este un registru public carecuprinde evidenta juridica integrala si exacta a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice si juridice din aceeasi localitate, cu indicarea drepturilor reale imobiliare.

Extrasul de carte funciara reprezinta un document legal care se prezinta sub forma unui formular standard ce cuprinde informatii referitoare la toate datele de identificare si situatia juridica actuala a imobilului, cum ar fi: descrierea imobilului, numele si prenumele proprietarului, actele in baza carora s-a dobandit proprietatea, sarcinile bunului -  ipoteci, comandamente, interdictii de instrainare, privilegii etc.

Extras de Carte Funciara

Document tehnic ce contine date de identificare a bunului imobil, date referitoare la teren si constructii (atunci cand exista constructii), inventarul de coordonate intocmit in sistemul de coordonate stereografic 1970, cu reprezentarea imobilului si a vecinatatilor in plan, cat si a dimensiunilor tuturor laturilor imobilului, cu precizarea numelor proprietarilor imobilelor vecine.

Cartea funciara este un registru public carecuprinde evidenta juridica integrala si exacta a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice si juridice din aceeasi localitate, cu indicarea drepturilor reale imobiliare.

Extrasul de carte funciara reprezinta un document legal care se prezinta sub forma unui formular standard ce cuprinde informatii referitoare la toate datele de identificare si situatia juridica actuala a imobilului, cum ar fi: descrierea imobilului, numele si prenumele proprietarului, actele in baza carora s-a dobandit proprietatea, sarcinile bunului -  ipoteci, comandamente, interdictii de instrainare, privilegii etc.

Plan de incadrare in zona:

Reprezinta un plan topometric la o scara de 1 la 2000 sau 1 la 5000 cu rol de a localiza lotul de teren in incinta localitatii, caile de acces, vecinatatile si amplasarea vis a vis de localitatea de referinta.

Ortofotoplan (in absenta planuui de incadrare in zona):

Fotografie aeriana realizata din avion (aerofotografiere) la scara de 1:1000 din care rezulta ortofotoplanurile in format digital care sunt adecvate interpretarii şi vectorizarii parcelelor. Partea grafica a bazei de date. Ortofotoplanuri color in format digital, in sistemul de referinţa naţional (elipsoid Krakowski 1940, plan de proiecţie stereografic 1870 şi sistem de altitudini Marea Neagra 1975).

 

Birocratie vs avizeOnline.ro

  Se poate, scapa de stres! 

  Nu mai alerga in gol! 

Exemple concrete de proiecte finalizate cu totalitatea drumurilor parcurse si timpul necesar   avizarii si autorizarii acestora. 

Birocratie vs avizeOnline.ro

Trafic

Contact Info

Va stam la dispozitiei pentru eventuale lamuriri prin formularul de contact alaturat sau la numerele de telefon afisate mai jos!

 

Vodafone: 0767.503.764

Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

Sunteți aici:Home Documentatii